Đèn lồng pha lê London IX Gold

Đèn lồng pha lê London IX Gold

Đèn lồng pha lê London IX Gold

Đèn lồng pha lê London IX Gold

Đèn lồng pha lê London IX Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê London IX Gold

Đèn lồng pha lê London IX Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

60x55cm

Số bóng:

9

Khối lượng:

11kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm