Đèn lồng pha lê Maroco III Silver

Đèn lồng pha lê Maroco III Silver

Đèn lồng pha lê Maroco III Silver

Đèn lồng pha lê Maroco III Silver

Đèn lồng pha lê Maroco III Silver
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Maroco III Silver

Đèn lồng pha lê Maroco III Silver

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

100x55cm

Số bóng:

1

Khối lượng:

1kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm