Đèn lồng pha lê Orion IX Gold

Đèn lồng pha lê Orion IX Gold

Đèn lồng pha lê Orion IX Gold

Đèn lồng pha lê Orion IX Gold

Đèn lồng pha lê Orion IX Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Orion IX Gold

Đèn lồng pha lê Orion IX Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

65x130

Số bóng:

9

Khối lượng:

35kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm