Đèn lồng pha lê Orion XLII Gold

Đèn lồng pha lê Orion XLII Gold

Đèn lồng pha lê Orion XLII Gold

Đèn lồng pha lê Orion XLII Gold

Đèn lồng pha lê Orion XLII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Orion XLII Gold

Đèn lồng pha lê Orion XLII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

130x200

Số bóng:

42

Khối lượng:

150kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm