Đèn lồng pha lê Orion XXXIV Gold

Đèn lồng pha lê Orion XXXIV Gold

Đèn lồng pha lê Orion XXXIV Gold

Đèn lồng pha lê Orion XXXIV Gold

Đèn lồng pha lê Orion XXXIV Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Orion XXXIV Gold

Đèn lồng pha lê Orion XXXIV Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

100x150

Số bóng:

34

Khối lượng:

100kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm