Đèn lồng pha lê Palermo V Gold

Đèn lồng pha lê Palermo V Gold

Đèn lồng pha lê Palermo V Gold

Đèn lồng pha lê Palermo V Gold

Đèn lồng pha lê Palermo V Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Palermo V Gold

Đèn lồng pha lê Palermo V Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

100x55cm

Số bóng:

5

Khối lượng:

15kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm