Đèn lồng pha lê Panama VI Gold Alpha

Đèn lồng pha lê Panama VI Gold Alpha

Đèn lồng pha lê Panama VI Gold Alpha

Đèn lồng pha lê Panama VI Gold Alpha

Đèn lồng pha lê Panama VI Gold Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Panama VI Gold Alpha

Đèn lồng pha lê Panama VI Gold Alpha

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

48x25cm

Số bóng:

6

Khối lượng:

7kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm