Đèn lồng pha lê Paris IX Gold

Đèn lồng pha lê Paris IX Gold

Đèn lồng pha lê Paris IX Gold

Đèn lồng pha lê Paris IX Gold

Đèn lồng pha lê Paris IX Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Paris IX Gold

Đèn lồng pha lê Paris IX Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

50x37cm

Số bóng:

9

Khối lượng:

5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm