Đèn lồng pha lê Porto IX Silver

Đèn lồng pha lê Porto IX Silver

Đèn lồng pha lê Porto IX Silver

Đèn lồng pha lê Porto IX Silver

Đèn lồng pha lê Porto IX Silver
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Porto IX Silver

Đèn lồng pha lê Porto IX Silver

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

50x26cm

Số bóng:

9

Khối lượng:

8kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm