Đèn lồng pha lê Porto VI Silver

Đèn lồng pha lê Porto VI Silver

Đèn lồng pha lê Porto VI Silver

Đèn lồng pha lê Porto VI Silver

Đèn lồng pha lê Porto VI Silver
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Porto VI Silver

Đèn lồng pha lê Porto VI Silver

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

40x20cm

Số bóng:

6

Khối lượng:

5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm