Đèn lồng pha lê Porto XV Silver

Đèn lồng pha lê Porto XV Silver

Đèn lồng pha lê Porto XV Silver

Đèn lồng pha lê Porto XV Silver

Đèn lồng pha lê Porto XV Silver
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Porto XV Silver

Đèn lồng pha lê Porto XV Silver

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

100x55cm

Số bóng:

15

Khối lượng:

35kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm