Đèn lồng pha lê Vincenza VI Gold

Đèn lồng pha lê Vincenza VI Gold

Đèn lồng pha lê Vincenza VI Gold

Đèn lồng pha lê Vincenza VI Gold

Đèn lồng pha lê Vincenza VI Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn lồng pha lê Vincenza VI Gold

Đèn lồng pha lê Vincenza VI Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

100x55cm

Số bóng:

6

Khối lượng:

11kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm