Đèn phong thủy Blue Galaxy 6

Đèn phong thủy Blue Galaxy 6

Đèn phong thủy Blue Galaxy 6

Đèn phong thủy Blue Galaxy 6

Đèn phong thủy Blue Galaxy 6
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn phong thủy Blue Galaxy 6

Đèn phong thủy Blue Galaxy 6

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

64x60cm

Số bóng:

6

Khối lượng:

12kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Xanh Dương

Thông tin sản phẩm