Đèn phong thủy Red Galaxy 10

Đèn phong thủy Red Galaxy 10

Đèn phong thủy Red Galaxy 10

Đèn phong thủy Red Galaxy 10

Đèn phong thủy Red Galaxy 10
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn phong thủy Red Galaxy 10

Đèn phong thủy Red Galaxy 10

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

72x72

Số bóng:

10

Khối lượng:

16kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm