Đèn thả pha lê Babylon VI

Đèn thả pha lê Babylon VI

Đèn thả pha lê Babylon VI

Đèn thả pha lê Babylon VI

Đèn thả pha lê Babylon VI
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn thả pha lê Babylon VI

Đèn thả pha lê Babylon VI

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

50x120

Số bóng:

6

Khối lượng:

20

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm