Đèn thả pha lê Spiral VE

Đèn thả pha lê Spiral VE

Đèn thả pha lê Spiral VE

Đèn thả pha lê Spiral VE

Đèn thả pha lê Spiral VE
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn thả pha lê Spiral VE

Đèn thả pha lê Spiral VE

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

70x200

Số bóng:

13

Khối lượng:

29

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm