Đèn Thông Tầng Exalté XLVIII

Đèn Thông Tầng Exalté XLVIII

Đèn Thông Tầng Exalté XLVIII

Đèn Thông Tầng Exalté XLVIII

Đèn Thông Tầng Exalté XLVIII
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Thông Tầng Exalté XLVIII

Đèn Thông Tầng Exalté XLVIII

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

182x245cm

Số bóng:

48

Khối lượng:

85kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm