Đèn Thông Tầng Princesse LX ALPHA

Đèn Thông Tầng Princesse LX ALPHA

Đèn Thông Tầng Princesse LX ALPHA

Đèn Thông Tầng Princesse LX ALPHA

Đèn Thông Tầng Princesse LX ALPHA
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Thông Tầng Princesse LX ALPHA

Đèn Thông Tầng Princesse LX ALPHA

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

175x201cm

Số bóng:

60

Khối lượng:

82kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm