Đèn Thông Tầng Princesse XL NICKEL

Đèn Thông Tầng Princesse XL NICKEL

Đèn Thông Tầng Princesse XL NICKEL

Đèn Thông Tầng Princesse XL NICKEL

Đèn Thông Tầng Princesse XL NICKEL
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Thông Tầng Princesse XL NICKEL

Đèn Thông Tầng Princesse XL NICKEL

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

175x250cm

Số bóng:

60

Khối lượng:

82kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm