Đèn Thông Tầng Royal Tulips XLVIII

Đèn Thông Tầng Royal Tulips XLVIII

Đèn Thông Tầng Royal Tulips XLVIII

Đèn Thông Tầng Royal Tulips XLVIII

Đèn Thông Tầng Royal Tulips XLVIII
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Thông Tầng Royal Tulips XLVIII

Đèn Thông Tầng Royal Tulips XLVIII

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

165x205cm

Số bóng:

48

Khối lượng:

87kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm