Đèn Thông Tầng Royal Tulips XXIV

Đèn Thông Tầng Royal Tulips XXIV

Đèn Thông Tầng Royal Tulips XXIV

Đèn Thông Tầng Royal Tulips XXIV

Đèn Thông Tầng Royal Tulips XXIV
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Thông Tầng Royal Tulips XXIV

Đèn Thông Tầng Royal Tulips XXIV

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

118x132cm

Số bóng:

24

Khối lượng:

41kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm