Đèn tường St Tropez II Gold

Đèn tường St Tropez II Gold

Đèn tường St Tropez II Gold

Đèn tường St Tropez II Gold

Đèn tường St Tropez II Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn tường St Tropez II Gold

Đèn tường St Tropez II Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

24x32

Số bóng:

2

Khối lượng:

1.5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm