Đèn tường Stockholm II Gold

Đèn tường Stockholm II Gold

Đèn tường Stockholm II Gold

Đèn tường Stockholm II Gold

Đèn tường Stockholm II Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn tường Stockholm II Gold

Đèn tường Stockholm II Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

25x20

Số bóng:

2

Khối lượng:

1kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm