Đèn tường Stylus II Gold

Đèn tường Stylus II Gold

Đèn tường Stylus II Gold

Đèn tường Stylus II Gold

Đèn tường Stylus II Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn tường Stylus II Gold

Đèn tường Stylus II Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

38x16x23

Số bóng:

2

Khối lượng:

0.5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm