Đèn tường Sympathy I Silver

Đèn tường Sympathy I Silver

Đèn tường Sympathy I Silver

Đèn tường Sympathy I Silver

Đèn tường Sympathy I Silver
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn tường Sympathy I Silver

Đèn tường Sympathy I Silver

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

12x21x28

Số bóng:

1

Khối lượng:

0.75kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm