Đèn tường Sympathy II Silver

Đèn tường Sympathy II Silver

Đèn tường Sympathy II Silver

Đèn tường Sympathy II Silver

Đèn tường Sympathy II Silver
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn tường Sympathy II Silver

Đèn tường Sympathy II Silver

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

33x14x28

Số bóng:

2

Khối lượng:

1.5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm