Đèn tường Taurus I Gold

Đèn tường Taurus I Gold

Đèn tường Taurus I Gold

Đèn tường Taurus I Gold

Đèn tường Taurus I Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn tường Taurus I Gold

Đèn tường Taurus I Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

12x24x38

Số bóng:

1

Khối lượng:

1kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm