Đĩa Quả Pha Lê Tiệp Khắc 69003-99030-310 100% Pha Lê Chính Hãng

Đĩa Quả Pha Lê Tiệp Khắc 69003-99030-310 100% Pha Lê Chính Hãng

Đĩa Quả Pha Lê Tiệp Khắc 69003-99030-310 100% Pha Lê Chính Hãng

Đĩa Quả Pha Lê Tiệp Khắc 69003-99030-310 100% Pha Lê Chính Hãng

Đĩa Quả Pha Lê Tiệp Khắc 69003-99030-310 100% Pha Lê Chính Hãng
Trang chủ > Sản phẩm > Đĩa Quả Pha Lê 69003-99030-310

Đĩa Quả Pha Lê 69003-99030-310

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm