Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60173-57001-205

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60173-57001-205

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60173-57001-205

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60173-57001-205

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60173-57001-205
Trang chủ > Sản phẩm > Đĩa Quả Pha Lê 6KB99-99M87-250

Đĩa Quả Pha Lê 6KB99-99M87-250

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm