Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60510-57001-220

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60510-57001-220

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60510-57001-220

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60510-57001-220

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60510-57001-220
Trang chủ > Sản phẩm > Đĩa Quả Pha Lê 6KC37-99P77-305

Đĩa Quả Pha Lê 6KC37-99P77-305

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm