Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60552-57001-305

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60552-57001-305

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60552-57001-305

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60552-57001-305

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 60552-57001-305
Trang chủ > Sản phẩm > Đĩa Quả Pha Lê 6KC65-99Q07-290

Đĩa Quả Pha Lê 6KC65-99Q07-290

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm