Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 63040-57001-350

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 63040-57001-350

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 63040-57001-350

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 63040-57001-350

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 63040-57001-350
Trang chủ > Sản phẩm > Đĩa Quả Pha Lê 6KE64_99U18_330

Đĩa Quả Pha Lê 6KE64_99U18_330

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm