Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 63080-57001-330

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 63080-57001-330

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 63080-57001-330

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 63080-57001-330

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 63080-57001-330
Trang chủ > Sản phẩm > Đĩa Quả Pha Lê 6KE64-99U18-330

Đĩa Quả Pha Lê 6KE64-99U18-330

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm