Ly Pha Lê 20032_17002_310 Pha Lê Chính Hãng Tiệp Khắc

Ly Pha Lê 20032_17002_310 Pha Lê Chính Hãng Tiệp Khắc

Ly Pha Lê 20032_17002_310 Pha Lê Chính Hãng Tiệp Khắc

Ly Pha Lê 20032_17002_310 Pha Lê Chính Hãng Tiệp Khắc

Ly Pha Lê 20032_17002_310 Pha Lê Chính Hãng Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Ly Pha Lê 20032_17002_310

Ly Pha Lê 20032_17002_310

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

6 ly x 310ml

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm