Sư tử trà

Sư tử trà

Sư tử trà

Sư tử trà

Sư tử trà
Trang chủ > Sản phẩm > Sư tử màu trà QTPL LK A

Sư tử màu trà QTPL LK A

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Việt Nam

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Thủy tinh

Màu sắc

Vàng Kim

Thông tin sản phẩm